THẢM NHỰA GHÉP 30*30CM

19,000₫ / tấm 30*30cm
THẢM NHỰA GHÉP 

Một cuộn gồm: 51 tấm 0.3 x 0.3m
Ghép thành cuộn khổ:  0.9 x 5.1m = 4.59m2
Một cuộn = 4.59m2
Giá:

Số lượng

Dưới 2 cuộn

Giá >2cuộn:

Đơn giá

19.000/tấm

17.000/tấm

Vận chuyển TP.HCM

Tính phí

Miễn phí

Mẫu HOA MAI: 
Mẫu THOI GAI: 
Mẫu THOI GAI 5 CÁNH: 

Bình luận

Sản phẩm liên quan

0915.802.807